ideale omgangsvormen

ideale omgangsvormen

Bandung, omstreeks 1950 Gelezen hebbend de verhalen uit mijn geboorteland en laatste stad Bandung, werd het tijd voor m’n “turu awan” (middagdutje, zoals meestal ook nog in mil.dienst en tijdens m’n vele beroepen, al was ’t maar even in...