De rovers van het bergmeer

De rovers van het bergmeer

Ten Noorden van de bergstad Bandung, liggen een aantal grote bergen waarvan de vulkaan Tanguban Prahu en de Boerangrang wel de voornaamste zijn. In het dal tussen deze twee bergen ligt een enorm stuk oerwoud waar doorheen verscheidene  smalle voetpaadjes lopen....
Het mandihok

Het mandihok

Toen ik in 1932 als ‘jongkie’ op de theeplantage Soekamadjoe boven Bandung kwam, werd mij daar door de administrateur, de baas over de onderneming het huisje aangewezen alwaar ik zou komen te wonen. Het was een zware, nogal vettig uitziende man met een...
Jacob

Jacob

Jacob was een aapje van slechts een paar maanden toen ik hem voor twee kwartjes op de passar in Batavia kocht. In mijn ouderlijk huis groeide hij op tot een verstandig, grappig en schrander dier. Wie was het ook al weer die zei dat de mens van de aap afstamt en wie...