Gebeden: Gedicht uit kamp Tjimahi, 1944

door:Lodewijk de Geer Boers | 23 augustus 2013 |Historisch, Oorlog

 

Met preeken en met gebeden

Worden tegenheden bestreden.

Des voorgangers woord

Wordt gaarne gehoord

Men vertrekt getroost en tevreden.

Jappenkamp, oorlog

Jouw verhalensite met verhalen over Indonesië. Oude en nieuwe verhalen. Om te lezen, maar ook om zelf te publiceren. Doe mee en beleef mee!