Natuur

De legende van de Batok en de Semeroe

Annelies Eijsbroek | Categorie: Legende, Natuur, Romantiek | Tags: Legende, vulkaan
 

 

Djoewita was schoon; rein als de heldere beek, slank als de jonge djeroekboom. Lieflijk waren haar tortelduivenogen en zwellend haar jonge boezem, onder ’t lichtend  gouddoorweven kleed, dat zij als godendochter droeg. In haar blauwzwarte haren – geurig van melatti – stak een diamanten naald die heerlijk was om te zien als de stralen van de rijzende zon. In haar gemoed woonde vrede en zachtheid, op haar lippen was honing en in haar handen lag liefkozing. Haar vader, de god van de Semeroe, had haar lief met heel zijn trots en onbuigzaam hart, dat voor anderen gesloten bleef, maar zich opende voor Djoewita, omdat zij de dochter was van zijn liefste Dewi (godin); omdat zij de jongste, de enige was van zijn kinderen, die hem overbleef. Al de anderen had de wrede Bromo verslonden. Allen tegelijk, toen hij zijn vurige, hongerige muil opende. In de Tengger woonde een godenzoon, een …

 

Een reis door Bantam

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Natuur, Reizen | Tags: herinnering, natuur, onbewoond
 

 

Ons verblijf op een onbewoond eilandje in Straat Soenda Het was vier uur in de morgen van de 12e februari 1935, toen wij ons in het duister op het stationnetje van de Staatsspoorwegen ‘Tanahabang’ (rode aarde) in de buitenwijk van Batavia (Djakarta) bevonden. Wij waren de enige Europeanen die ons op dit vroege uur met onze bagage op het met zinken platen overdekte perron ophielden. In een hoek zaten tegen de witgekalkte stationsmuur enkele op een kluitje gedrongen Indonesiërs met hun handelswaren, bestaande uit tot barstens toe gevulde, ja volgepropte manden met kippen, vruchten en bataten. In het duister zaten zij ons vanuit hun hoekje gade te slaan en strootjes te roken. Met hun oosterse gelatenheid wachtten zij tot het treintje, de kereta api, dat naar Rangkasbetoeng zou tuffen, zou voorrijden. Zo nu en dan zei er een iets tegen een ander en dan was het weer stil in de …

 

De alang-alangbrand

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Alledaags, Natuur | Tags: herinnering, natuur
 

 

Het is januari 1978 en ik zit voor een door de koude, beslagen raam naar buiten te kijken. Ergens op een pleintje hebben jongens een stapel kerstbomen in de fik gestoken en ik ruik de geur van dennen. Zo nu en dan waaien er een paar verkoolde dennentakjes voorbij mijn raam. Ik kan het niet knus en fijn vinden in de wintermaanden. Ik kan met geen mogelijkheid de gezelligheid aanvoelen van de lange winteravonden. Ik heb mijn best gedaan sinds mijn komst in het goede vaderland om aan te voelen wat men bedoelt met de knusse, gezellige en warme winteravonden, met de spelletjes, raadseltjes  en meer van die bezigheden. Ik ben te lang in de tropen geweest, ben er opgegroeid vanaf mijn zesde jaar. Heb geen winteravonden gekend. Heb nimmer bij een hete kachel spelletjes hoeven te doen omdat het buiten niet om te harden was van de kou. Heb …

 

De Amorphophallus Oncophylus (slangenplant, lijkenbloem)

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Natuur, Reizen | Tags: herinnering, natuur
 

 

De geheimzinnige slangenplant, de lijkenbloem uit Java’s bossen, waaraan vele ziekten en ongelukken worden toegeschreven. Het was in maart 1932 toen ik van het Instituut voor plantenziekten te Buitenzorg (het huidige Bogor) de opdracht kreeg gedurende een week op zoek te gaan naar de in het wild levende Amorphophallus, de bij de bevolking als kembang bangkéh bekendstaande plant, behorende tot de familie der Aronskelkachtigen, de Araceae. Vooral in de duistere bamboebossen, langs rivieroevers en in ravijnen kwamen deze planten wel voor, maar ze waren vrij moeilijk te vinden. Geheimzinnig verscholen ze zich achter vermolmde stammen en dikke bamboes. Hun bloeikolf stak dan sierlijk boven de dikke laag verdorde bamboebladeren, welke de grond bedekte, uit. Een dikke aar was het, van onder tot boven bezaaid met groene en vuurrode bessen. De stengel was bruin-zwart-groen gevlekt en leek op het vel van een slang. Geheimzinnige plant Als ik in een koel en …

 

De rovers van het bergmeer

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Natuur | Tags: Aap, natuur
 

 

Ten Noorden van de bergstad Bandung, liggen een aantal grote bergen waarvan de vulkaan Tanguban Prahu en de Boerangrang wel de voornaamste zijn. In het dal tussen deze twee bergen ligt een enorm stuk oerwoud waar doorheen verscheidene  smalle voetpaadjes lopen. Slingerende, platgetrapte paadjes zijn het van enkele tientallen centimeters breed, ontstaan door houtskoolbranders en houtsprokkelaars ui de dessa’s Tjisaroewa, Wanajassa en Prompong. Vele uren lopen heeft de dessabevolking er voor over om elkaars familie te bezoeken of om inkopen te doen in andere oorden. Alle tijdens zo’n tocht voorkomende ongemakken worden dan voor lief genomen, want dwars door het oerwoud kort men de vaak grote omwegen voor een groot deel in. Men trotseert de vele schorpioenen, welke hun schuilplaatsen hebben in dood hout, de patjéts oftewel bloedzuigers, de kleine doch venijnige tijgerkat met zijn goudgele en bruingevlekte vacht, de vele soorten slangen, giftig en niet giftig, doch vooral de …

 

De vermaarde botanische tuin te Buitenzorg direct na de Japanse bezetting 1942-1945

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Historisch, Natuur, Oorlog, Overig | Tags: herinnering, natuur
 

 

Kort na mijn bevrijding uit de Japanse- en Indonesische concentratiekampen, bezocht ik in maart 1947 voor de zoveelste maal in mijn leven de wereldberoemde plantentuin te Buitenzorg (het latere Bogor). Als jongen koesterde ik grote belangstelling voor alles wat betrekking had op botanisch gebied en kwam daardoor geregeld in Buitenzorg om aldaar vele uren door te brengen in de door de Amsterdamse hoogleraar Reinwardt in april 1817 aangelegde botanische tuin. Wereldwijd bekende botanische tuin Grenzend aan het park van het paleis van de Gouverneur Generaal werd begonnen met de eerste aanleg van een grote kruidentuin onder leiding van de hortulanus James Hooper. Deze tuin, welke intussen door Reinwardt verrijkt was met allerlei bijzondere bomen, struiken en andere planten, werd aangelegd in 1822 onder het beheer van de beroemde Dr. Blume, die echter na korte tijd wegens ziekte Java moest verlaten. Door allerlei oorzaken en geldgebrek, leed de tuin een tiental …