Avontuur

Een reis door Bantam

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Natuur, Reizen | Tags: herinnering, natuur, onbewoond
 

 

Ons verblijf op een onbewoond eilandje in Straat Soenda Het was vier uur in de morgen van de 12e februari 1935, toen wij ons in het duister op het stationnetje van de Staatsspoorwegen ‘Tanahabang’ (rode aarde) in de buitenwijk van Batavia (Djakarta) bevonden. Wij waren de enige Europeanen die ons op dit vroege uur met onze bagage op het met zinken platen overdekte perron ophielden. In een hoek zaten tegen de witgekalkte stationsmuur enkele op een kluitje gedrongen Indonesiërs met hun handelswaren, bestaande uit tot barstens toe gevulde, ja volgepropte manden met kippen, vruchten en bataten. In het duister zaten zij ons vanuit hun hoekje gade te slaan en strootjes te roken. Met hun oosterse gelatenheid wachtten zij tot het treintje, de kereta api, dat naar Rangkasbetoeng zou tuffen, zou voorrijden. Zo nu en dan zei er een iets tegen een ander en dan was het weer stil in de …

 

Het visnet

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Humor | Tags: natuur, vissen
 

 

Het zal in 1928 geweest zijn dat ik als jongen zeer onder de indruk was gekomen van de wijze waarop de inheemse bevolking van het destijds genaamde Batavia (Batawi) hun dagelijkse maaltje vis uit de kalies en moeraspoelen wisten op te halen. Met een ontzettende handige zwaai wisten zij hun djala’s (netten) in een grote cirkel in het water te werpen. Het beste kon men zo’n net vergelijken met een cirkelvormig geheel met een diameter van ongeveer vier meter. Geheel rondom zat langs de kant een kettinkje van loden schakeltjes om het vangapparaat te laten zinken. In het midden van de cirkel zat een stevig touw vastgemaakt waaraan het net na de worp kon worden opgehaald. Overal zag men zulke dingen gebruiken. Het was een vertrouwd gezicht, zo’n visser, die vaak tot aan zijn middel in het water stond, die steeds opnieuw het net met een sierlijke worp op het …

 

De Amorphophallus Oncophylus (slangenplant, lijkenbloem)

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Natuur, Reizen | Tags: herinnering, natuur
 

 

De geheimzinnige slangenplant, de lijkenbloem uit Java’s bossen, waaraan vele ziekten en ongelukken worden toegeschreven. Het was in maart 1932 toen ik van het Instituut voor plantenziekten te Buitenzorg (het huidige Bogor) de opdracht kreeg gedurende een week op zoek te gaan naar de in het wild levende Amorphophallus, de bij de bevolking als kembang bangkéh bekendstaande plant, behorende tot de familie der Aronskelkachtigen, de Araceae. Vooral in de duistere bamboebossen, langs rivieroevers en in ravijnen kwamen deze planten wel voor, maar ze waren vrij moeilijk te vinden. Geheimzinnig verscholen ze zich achter vermolmde stammen en dikke bamboes. Hun bloeikolf stak dan sierlijk boven de dikke laag verdorde bamboebladeren, welke de grond bedekte, uit. Een dikke aar was het, van onder tot boven bezaaid met groene en vuurrode bessen. De stengel was bruin-zwart-groen gevlekt en leek op het vel van een slang. Geheimzinnige plant Als ik in een koel en …

 

De rovers van het bergmeer

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Natuur | Tags: Aap, natuur
 

 

Ten Noorden van de bergstad Bandung, liggen een aantal grote bergen waarvan de vulkaan Tanguban Prahu en de Boerangrang wel de voornaamste zijn. In het dal tussen deze twee bergen ligt een enorm stuk oerwoud waar doorheen verscheidene  smalle voetpaadjes lopen. Slingerende, platgetrapte paadjes zijn het van enkele tientallen centimeters breed, ontstaan door houtskoolbranders en houtsprokkelaars ui de dessa’s Tjisaroewa, Wanajassa en Prompong. Vele uren lopen heeft de dessabevolking er voor over om elkaars familie te bezoeken of om inkopen te doen in andere oorden. Alle tijdens zo’n tocht voorkomende ongemakken worden dan voor lief genomen, want dwars door het oerwoud kort men de vaak grote omwegen voor een groot deel in. Men trotseert de vele schorpioenen, welke hun schuilplaatsen hebben in dood hout, de patjéts oftewel bloedzuigers, de kleine doch venijnige tijgerkat met zijn goudgele en bruingevlekte vacht, de vele soorten slangen, giftig en niet giftig, doch vooral de …

 

Het seinhuis ‘Kampong Bandan’

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Overig, Politiek | Tags: herinnering
 

 

Eind 1946 kwam ik eindelijk vrij na drie jaren Japans concentratiekamp met aansluitend nog eens één jaar opsluiting door de rebellen van de door henzelf uitgeroepen republiek Indonesia. Ik was danig verzwakt en die vier jaar hadden mij behoorlijk aangepakt. Desondanks meldde ik mij spoedig na mijn evacuatie van Djokjakarta naar Batavia weer bij mijn werkgever, de Staatsspoorwegen. Batavia was vrij en er verbleven Engelsen, Australiërs en Brits-Indiërs. Direkt na mijn aankomst werd ik herplaatst naar de havenstad Tandjong Priok, alwaar en onbegrijpelijke situatie heerste. Het grote hoofdstation was in handen v an de rebellen en het kleinere goederenstation was in onze handen. Op het ene station wapperde de Nederlandse vlag en dertig meter verder hing de rood-witte vlag aan de vlaggestok. Rovers Op het goederenstation Soengailagoea lagen Nederlandse troepen: jongens van de 7 Decembervisie en van de Limburgse Jagers. Hier werd ik geplaatst in een noodfunctie die van alles en …

 

Kraters van West Java en de dood van twee jonge onderzoekers

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Avontuur, Natuur, Overig | Tags: natuur, vulkaan
 

 

Op een uitstekende rotspunt van de krater lag eenzaam het hutje van de waker De jaren 1930-1939 waren in mijn leven de allermooiste en dan bedoel ik niet dat ik zo verschrikkelijk dik in mijn slappe was zat of zo’n fraaie villa bewoonde, nee ik bedoel daarmee het vrije leven in een overweldigende, prachtige tropische natuur, ver weg van de drukke steden, hoog in de bergen van Bandung alwaar ik op een plantage werkzaam was. Deze plantage lag op de helling van de vulkaan Tanguban Prahoe, die met z’n vorm van een omgekeerde prahu (boot) de hele hoogvlakte van Bandung beheerste. Deze enorme kolos behoorde nog altijd tot de werkende vulkanen en bijna dagelijks konden we in ons bamboehuisje aan de voet van de berg het gerommel in z’n binneste horen. De misselijk makende zwavelstank roken we op het laatst niet meer, hoewel al het zilverwerk wat wij bezaten zwart …