Verhalen door: Lodewijk de Geer Boers


Geboren in St Michielsgestel in 1913 en al snel in zijn jeugd verhuisd naar Indonesië. In de jaren 30 als opzichter gewerkt op plantages en proeftuinen in Tjitespong vlakbij Bandung. Daarna als stationschef 1e klas bij de spoorwegen in Indonesië werkzaam geweest. In de tweede wereldoorlog geïnterneerd gezeten in kamp Tjimahi en in 1951 naar Nederland gerepatrieerd.

» Lees meer


Tot aan zijn pensionering bij de Nederlandse Spoorwegen in Amsterdam gewerkt en in zijn vrije tijd veel Indische landschappen geschilderd en verhalen uit de tijd in Indonesië geschreven. Overleden in 1992. Zijn verhalen zijn verwerkt en gepubliceerd door zijn kleinzoon Alfons van Duijvenbode en Annelies Eijsbroek.

» Verberg


In koor: Gedicht uit kamp Tjimahi, 1944

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Historisch, Oorlog | Tags: Jappenkamp, oorlog
 

 

  Bijna dagelijks staan deze heeren Met elkander te kwinkeleeren. Het gaat gestaag, Een tikje te laag, Maar ze zullen het nog wel leeren

 

Gebeden: Gedicht uit kamp Tjimahi, 1944

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Historisch, Oorlog | Tags: Jappenkamp, oorlog
 

 

  Met preeken en met gebeden Worden tegenheden bestreden. Des voorgangers woord Wordt gaarne gehoord Men vertrekt getroost en tevreden.

 

Rijst: gedicht uit kamp Tjimahi, 1944

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Historisch, Oorlog | Tags: Jappenkamp, oorlog
 

 

  Het eenige dat we hier weten, Dat is wat we straks zullen eten. Het is eeuwig rijst Wat de spijskaart aanwijst. Afijn, het wordt toch wel gegeten.

 

De Winkel: Gedicht uit kamp Tjimahi, 1944

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Historisch, Oorlog | Tags: Jappenkamp, oorlog
 

 

  Met doktersattest voor zijn kwalen, Kan men fruit en melk komen halen. Het is alweer wat Maar toch niet je dat Omdat men ze zelf moet betalen.    

 

Tai-so: Gedicht uit kamp Tjimahi, 1944

Lodewijk de Geer Boers | Categorie: Historisch, Oorlog | Tags: Jappenkamp, oorlog
 

 

Jonge kerels en oude sokken Tai-so-en op sloffen en blokken Je hoort knarsen en kraken En zuchten slaken Toch geeft het geen stukken en brokken.